สวีสดีปีใหม่ 2557
ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย ...
กิจกรรม
ในเดือน ธันวาคม ของทุกปีถือว่าเป็นเดือนที่มีกิจกรรมสำคัญอยู่หลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือ...
K 2103
งาน K 2013 งานแสดงสินค้าที่รวบรวมนวัตกรรมด้านพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุก 3 ปี ณ ศูนย์...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player