ศึกษาดูงานประเทศอิตาลี
เป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตร จากทั่วทุกมุมโลก...
เยี่ยมชมโรงงาน Drip Tape
การปลูกพืชนั้นสำคัญที่ต้องมีน้ำ ระบบการให้น้ำพืชในปัจจุบันก็มีหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที...
กิจกรรม วันที่ 20 กันยายน 2557 การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญจึงจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อ...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player