กิจกรรม วันที่ 20 กันยายน 2557 การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญจึงจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อ...
กิจกรรม วันที่ 15 กันยายน 2557 อบรมด้านการขาย
สุดยอดพันธุ์นักขาย Salea & Leadership Master Workshop เป็นการสอนในเทคนิคต่าง ๆ ที่ สุดยอดพันธุ์นักขา...
กิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 อบรมด้านจิตสำนึก
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการสร้างจิตสำนึกของการเป็นพนักงานคุณภาพในองค์กร สร้างแรงจูงใจในการเพิ...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player