บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของท่อPE
"ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของท่อPE

 

  โดยทั่วไปท่อ PE มักถูกออกแบบโดยอาศัยผลการทดลองจริงที่อายุการใช้งาน 50 ปี ภายใต้การใช้งานที่สภาวะปกติ ท่อพลาสติกผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติ visco-elastic ซึ่งความสามารถในการทนต่อแรงดึงและความสามารถในการทนต่อแรงดันภายในรอบวงนั้น จะเปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งาน ความแข็งแรงระยะยาว (long term strength) สามารถหาได้จากผลของการทดสอบ โดยการให้ความดันเป็นเวลานาน และทำการวิเคราะห์ย้อนกลับ (Regression analysis) จากผลการทดลองทำให้ได้ค่าความดันมากสุดที่ท่อสามารถรับได้ โดยปรกติจะนำท่อมาทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดันที่ 20 องศาเซลเซียส, 60 องศาเซลเซียส, 80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไปจนถึง 10,000 ชั่วโมง (ประมาณ 14 เดือน) แล้วนำผลมาวิเคราะห์ เพื่อทำนายความแข็งแรงของท่อที่อายุการใช้งาน 50 ปี (20 องศาเซลเซียส)

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของท่อ คือ

1.สภาวะการใช้งานของท่อ เช่น อุณหภูมิและความดัน เป็นต้น

2.วัสดุที่ใช้ในการผลิตท่อ

3.แรงกดดันจากภายนอก

4.สภาพแวดล้อม โดยทั่วไป เช่น สารปนเปื้อนในดิน เป็นต้น

5.วิธีการและขั้นตอนการติดตั้งท่อ

   ปัจจุบันท่อ PE ที่วางขายทั่วไป มีให้เลือกหลากหลาย ควรทำการพิจารณาปัจจัยข้างต้นก่อนการตัดสินใจเลือกใช้งาน

                                                      ท่อ HDPE 

                                                          ท่อ LDPE

                                                        ท่อ LDPE

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top