บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560

      งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ปีนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตร ในเรื่อง "เกษตรพอเพียง" เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งครบ 50 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำเสนอแนวคิด "เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ" ม.อ. 50 ปี มีการนำเสนอการเกษตรแบบพอเพียง และการการเรียนรู้ ิถีเกษตรตามรอยพ่อ การนำนวัตกรรมงานด้านผลผลิตทางเกษตร การเกษตรยุคใหม่ "สมาร์ทฟาร์ม" รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานแสดงสินค้าเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และการประชุมสัมมนาทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่

      ในงานนี้ทาง บริษัท พี.วี.ที. แอนด์ ที. พลาส จำกัด ได้ร่วมออกบูธสาธิตเรื่องระบบการให้น้ำพืชแบบต่างๆ ได้แก่ มินิสปริงเกอร์ เทปน้ำพุ่ง เทปน้ำหยด เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจความแตกต่ากของการจ่ายน้ำแบบต่างๆ ได้ และสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำพืชแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

                       เจ้าหน้าที่อธิบายการเลือกใช้ระบบน้ำแบบต่างๆ 

         การสาธิตการกระจายน้ำของ มินนิสปริงเกอร์ เทปน้ำพุ่ง เทปน้ำหยด

 

                         งานนี้ "เทปน้ำพุ่ง" ได้รับความสนใจอย่างมากมาย

                        ผู้จัดการฝ่ายขายได้มอบของที่ระลึกให้กับลูกค้า

      นอกจากเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปแล้ว ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังให้ความสำคัญกับเยาวชนอนาคตของชาติ มีการเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในจังหวัดส่งขลาและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางด้านการเกษตรเพิ่มเติม

 

     น้องๆ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องการให้น้ำพืช

 

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top