บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai line
Line
twitter facebook youtube google+
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
กิจกรรมวันเด็ก ปี 61
กิจกรรมวันเด็ก ปี 61

   วันเด็กปี 2561 ทาง บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กโดยการมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอบางใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

 

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

 

โรงเรียนวัดเสาธงหิน

 

โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์

 

 

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

 

คำขวัญวันเด็กปี 2561

 

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us line
Line
twitter facebook youtube google+
Scroll to Top