บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ม.ขอนแก่น
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ม.ขอนแก่น

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และได้มีการเชิญชวนหน่วยงานให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน

     จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน ๕๕๒,๙๔๖ คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า ๕๓๙ ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดวันเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๑  ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๘ ของการจัดงาน  

     โดยมี วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๒) เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร

๓) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน

๔) เพื่อฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

๕) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

๖) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๗) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก.... ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/5472.html

    

     ปีนี้เป็นครั้งที่ 2 ของบริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที. พลาส จำกัด หรือ " เอิร์นนี่ แอดวานซ์ " ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธงานนี้ ทางบริษัทได้นำสินค้าพลาสติกเพื่อการเกษตรที่ทางบริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้ตรา " ต้นไม้ " และ " ช้าง " มาแนะนำให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสินค้าทางด้านการเกษตรได้รู้จักและซื้อนำไปทดลองใช้งานในราคาพิเศษอีกด้วย


 

บรรยากาศภายในงาน


 

เกษตรกรและผู้ที่สนใจสินค้าของทางบริษัทฯ

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top