บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน

          กีฬาเป็นกิกรรมประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีระเบียบ  วินัย  และสุขภาพสมบูรณ์  อีกทั้งยังช่วยสานความสัมพันธ์  ความสมัครสมานสมัคคีของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          วันที่  19  พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมา  ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น  โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "PVTT SPORT DAY 2018 ( สามัคคี คือ พลัง )"  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทได้ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตนเอง  และเพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพนักงานในหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น

บรรยากาศกิจกรรม

เดินขบวนพาเรด


 

 

แข่งขัน เชียร์ลีดเดอร์

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาวิ่งแข่ง

 

  

กีฬาวอลเลย์บอล

 

ชักคะเย่อ

 

ฟุตบอล

 

ถ้วยรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top