บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด

พลาสติกคลุมดิน

รายละเอียด

พลาสติกคลุมดิน , ดำเงินคลุมดิน (MULCH FILM , BLACK-SILVER)

ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงมีส่วนผสมของ UV สารป้องกันแสงอัลตราไว-

โอเลต ด้านหนึ่งสีดำและอีกด้านสีเงิน เหมาะสำหรับพืชที่มีระยะการปลูกที่

แน่นอน โดยเจาะรูบนพลาสติกตามระยะห่างที่เหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ เช่น

แตงโมเจาะระยะห่าง 30 เซนติเมตร แคนตาลูปเจาะระยะห่าง 40 เซนติเมตร

สตอรเบอร์รี่เจาะระยะห่าง 30 เซนติเมตร เป็นต้น


ประโยชน์

1.ช่วยป้องกันวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลง

   เพาะปลูก

2.ช่วยรักษาความชื้นภายในดิน รักษาระดับ pH ให้คงที่ จึงมีระยะเวลาใน

   การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เร็วกว่าการปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมดิน

3.รักษาอุณหภูมิภายในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืช ซึ่งต้องมีอุณหภูมิ

   สูงกว่าประมาณ 2 องศาเซลเซียส

4.ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและน้ำได้ดี เพราะการให้ปุ๋ยและน้ำจะให้แก่พืชโดยตรง

5.รักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นเกินไป 

 

รายละเอียดพลาสติกคลุมดิน, ดำเงินคลุมดิน


บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top