บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด

พลาสติกโรงเรีอนกรีนเฮ้าส์

รายละเอียด

พลาสติกโรงเรือน (PLASTIC GREENHOUSE FILM)

ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง (PE) มีส่วนผสมของสาร UV 3%, 5%, 7%

ป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต เพื่่อช่วยยืดอายุการใช้งานของพลาสติกให้ยาว

นานขึ้น สีใสเหมาะสำหรับโรงเรือนเพาะชำหรือโรงเรือนเพาะปลูกพืชทั่วไป สีดำ

เหมาะสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือโรงเรือนที่ต้องการ

แสงน้อย เป็นต้น

ประโยชน์

1.แสงสามารถผ่านได้ตามปกติ

2.สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนได้

3.ช่วยควบคุมโรคและแมลง จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกได้

4.ป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากฝน จึงช่วยลดข้อจำกัดในการพาะปลูกพืช

   ช่วงหน้าฝนได้

5.ช่วยควบคุมโปรแกรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืช/สารกำจัดแมลง ให้มีประสิทธิ-

   ภาพภายใต้สภาพแวดล้อมแบบปิด

6.ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและการเก็บเกี่ยวผลผลิต แม้

   สภาพภูมิอากาศไม่อำนวย

รายละเอียด พลาสติกโรงเรือน

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top